IZMENJEN JE PRAVILNIK O FISKALNIM RAČUNIMA

Izmene Pravilnika o fisklanim računima su stupile na snagu danom objavljivanja u Sl. glasniku RS, broj 50/22 od 28. aprila 2022. godine.

Prema izmenjenom članu 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja na fiskalnom računu, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge, navodi GOTOVINA ukoliko se plaćanje vrši:

• gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem),

• instant transferom odobrenja na prodajnom mestu,

• platnom karticom i

• čekom.

Dakle, obveznik fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja:

• gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem, instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom

• prenos na račun – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos

• vaučer – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja

• drugo bezgotovinsko plaćanje – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji.

U slučaju da kupac plaća koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu može navesti i više podataka, pri čemu je u obavezi da iskaže i plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

Takođe, izmenjena je i Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, čime je prodavcima na pijačnim tezgama i sličnim objektima produžen prelazni period tokom kojeg nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja do kraja 2022. godine. 

E-FAKTURA – DATUMI I OSNOVNI POJMOVI

DATUMI

JAVNI SEKTOR:
1.5.2022.Izdavanje elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora
 
Prijem i čuvanje elektronskih faktura
 
Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura
1.7.2022.Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora
PRIVATNI SEKTOR:
1.5.2022.Izdavanje elektronskih faktura subjektima javnog sektora
1.7.2022.Prijem i čuvanje elektronskih faktura
1.1.2023.Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza

SEF

Sistem elektronskih faktura (SEF) je sistem preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura. U SEF-u se vrši i evidentiranje obračuna PDV.

LISTA KORISNIKA

Postojaće javno dostupna Lista korisnika sistema elektronskih faktura. Ovakva lista sadržaće poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema.

KADA SE NE IZDAJE E-FAKTURA

* Promet na malo i primljeni avans za promet na malo

* Ugovorna obavezu usmerena prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma

* Nabavka i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezane nabavkame dobara i usluga

* Licima iz inostranstva

OTPREMNICA

E-faktura nije otpremnica, tako da je neophodno otpremnicu dostaviti posebno.

KADA JE E-FAKTURA DOSTAVLJENA

E-faktura se smatra dostavljenom u trenutku njenog izdavanja.

ODBIJANJE E FAKTURE

JAVNI SEKTORPRIVATNI SEKTOR
Ukoliko subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od 15 dana, ista se smatra prihvaćenom.
Ukoliko subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od 15 dana biće ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata, a ako je ne prihvati u dodatnom roku od 5 dana smatraće se da je faktura odbijena.

Poreske olakšice za zarade lica angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja

Objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju koji je stupio na snagu 16.04.2022. godine, prema članu članu 21i Zakona o porezu na dohodak građana. Prema tom članu, koji se primenjuje od 1.3.2022. godine poslodavac – pravno lice, koji u okviru svoje delatnosti u Srbiji obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se isključivo po osnovu projekata istraživanja i razvoja koji se obavljaju na teritoriji Srbije (najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavljaju na teritoriji Srbije). Izuzetno projekat će se smatrati obavljenim na teritoriji Srbije i ukoliko se neki njegovi delovi obavljaju van teritorije Srbije, pod uslovom da je izmeštanje aktivnosti uzrokovano posebnim fizičkim, geografskim, odnosno prirodnim faktorima koje nije moguće obezbediti na teritoriji Srbije.

ARHIV GRADA BEOGRADA  DO DALJEG NE PRIMA NOVU DOKUMENTACIJU

Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i približavanje zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Istorijski arhiv Beograda nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, na do sada jedini primenjeni način – isključivo pisanim putem.

U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se, u saradnji sa eUpravom radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku.
 

Dok svi stvaraoci i imaoci ne budu u prilici da dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, neće sprovoditi kaznene mere navedene Zakonom.

Do sada primljeni zahtevi kontinuirano se obrađuju, u skladu sa pomenutim mogućnostima, i uručuju.

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021.

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu podnosi poresku prijavu na obrascu PPDG-2R nadležnom poreskom organu do 16. maja 2022. godine.

Tekst Objašnjenja možete pogledati ovde.

NOVA DEMO VERZIJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura dostupna na adresi: demoefaktura.mfin.gov.rs

Pozvani su svi subjekti privatnog sektora da se registruju na novoj demo verziji Sistema elektronskih faktura.
Produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi: efaktura.mfin.gov.rs

Od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Važne napomene:
Generisani API ključ se isključivo odnosi na okruženje na kom je i generisan.

Sve dodatne informacije koje se odnose na:

– Ažurirano interno tehničko uputstvo

– Ažuriranu specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1

– Ažurirane primere XML datoteka po UBL1 standardu

Mogu se preuzeti na odeljku Instrukcije / Uputstva i Specifikacije portala www.efaktura.gov.rs