• Procena

Procena vrednosti kapitala podrazumeva skup složenih i sofisticiranih postupaka vrednovanja imovine i obaveza preduzeća sa ciljem da se formira i iskaže nezavisno mišljenje o njihovoj procenjenoj vrednosti.

Ključ za precizno, međunarodno prihvatljivo i kredibilno vrednovanje je detaljno poznavanje i razumevanje priznatih tehnika i kako se one primenjuju u konkretnim situacijama. Procena može da se radi za svrhe poreskog planiranja,prodaju kompanije ili poslovanje uopšte. Bilo kakvu neizvesnost u bavljenju pitanjima procene treba izbegavati kroz rad preko kvalifikovanog procenitelja.

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms