• Revizija

Preduzeća zahtevaju od svojih revizora mnogo više od statutarnih revizija odnosno zahtevaju dodatne vrednost kroz pružanje usluga revizije.

Verujemo da će takva usluga doprineti vašem poslovanju i njegovom uspehu, a to ćemo postići sticanjem potpunog razumevanja vašeg poslovanja; prikupljanjem informacija od partnera i višeg menadžmenta; timskim pristupom radu i obezbeđivanjem kontinuiteta zaposlenih i, iznad svega, pružanje adekvatne vrednosti za plaćene usluge.

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms