• Međunarodno prisustvo, lokalna ekspertiza

  • Sarađujte sa ljudima koje poznajete i kojima verujete

  • Rastemo zajedno kroz izazove

Knowing you.

Vesti

Oporezivanja frilensera i nova poreska prijava PP OPO-K

Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama…

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022.…

Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i Zakona o fiskalizaciji

U nastavku dajemo samo neke od izmena Zakona o elektronskom…

IZMENE I DOPUNE PROPISA

U „Službenom glasniku RS“, broj 138 od 12.12.2022. godine…

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona…

Izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima…

Novo izdanje Smernica OECD

U toku 2022. godine objavljeno je novo izdanje Smernica…

MINIMALNA CENA RADA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu, Vlada Srbije donela…

PREGLED DRŽAVA KOJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI SVOJIH REZIDENATA IZDAJU U ELEKTRONSKOJ FORMI OBJAVLJEN U BILTENIMA CVPO

Potvrde o rezidentnosti u elektronskom formatu izdaju sledeće…
© Copyright 2022 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms