Politika zaštite privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima dostavljenim putem korišćenja našeg vebsajta. Ova Politika privatnosti se odnosi na zaštitu licnih podataka, a sve u cilju uskladivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR).

Kad kažemo MI, pod tim mislimo na Kreston MDM reviziju doo iz Beograda, Srbija, sa sedištem na adresi Takovska 11, reg. br. 20016515. Kreston MDM čini tim visoko profesionalnih i odgovornih stručnjaka, sa bogatim višegodišnjim iskustvom u relevantnim oblastima. Društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting MDM Revizija d.o.o. Beograd osnovano je 2005. godine, a od februara 2015. godine je, nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postalo ekskluzivni član za Srbiju međunarodnog udruženja nezavisnih profesionalnih firmi KRESTON International.

Ukoliko koristite ovaj vebsajt, saglasani ste da se informacije dostavljene putem ovog vebsajta, koriste u skladu sa Politikom privatnosti.

Kao korisnik ovog vebsajta niste obavezni da dostavite svoje lične podatke u cilju korišćenja sadržaja vebsajta. Prikupljaju se samo lični podaci koje korisnik dobrovoljno dostavlja i to ime, prezime, e-mail adresu, kontakt podatke.

Mi prikupljamo ove podatke radi odgovaranja na pitanja koja ste postavili ili dostavljanja ponude koju ste tražili, a koja može uključivati i informacije o našim drugim uslugama, izmenama u sadržaju vebsajta I slično. Takođe, podatke prikupljamo radi uvida u tehničku i operativnu ispravnost vebsajta u cilju otklanjanja nedostataka koji mogu da se dese u toku upotrebe vebsajta.

Vaši podaci neće biti korišćeni u druga svrhe niti biti dostavljeni drugim licima, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Lične podatke možemo da damo na uvid regulatornim telima I drugim državnim organima ili trećim stranama kada je neophodno za ispunjenje zakonske obaveze.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o licnosti na sledecu e-mail adresu [email protected]

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom vaših licnih podataka, nacionalnim telima za zaštitu licnih podataka u vašoj zemlji kao i regulatornom telu za zaštitu podataka o licnosti u Luksemburgu.

Kreston MDM zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama obavestićemo korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na ovom mestu.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 01.05.2019.