• Porezi

KRESTON MDM pruža koordinirani pristup kompleksnim poreskim pitanjima.

Možemo vam pomoći sa vašim globalnim poreskim izazovima i možemo vam pomoći da transformišete svoje poresko odeljenje. Naš spektar poslovnih poreskih usluga je relevantan za sve vrste privrednih društava, od poreskog planiranja, do poreske saglasnosti, upravljanja rizikom, i konsaltinga o upravljanju poreskim obavezama.

Internacionalno poresko strukturiranje

Multinacionalne kompanije su sve više pogođena poreskim, zakonodavnim i regulatornim razvojem širom sveta. Razumevanje uticaja ovih dešavanja na poslovne transakcije između zemalja je od vitalnog značaja za uspeh kompanije.
Imamo iskustva u rešavanju ovakvih situacija, razumemo sve aspekte međunarodnog oporezivanja. Naš timće vam pomoći da strukturirate svoje poslovanje na poreski efikasan način, kako lokalno tako i globalno.

Potencijalni problemi:

  • Potreban vam je savet o porezu kada je reč o strukturiranju grupe kompanija
  • Potrebna vam je repatrijacija profita
  • Potrebno vam je da planirate i razumete olakšice dvostrukog oporezivanja
  • Planirate prekogranične nabavke, otuđenja ili reorganizaciju
  • Želite da se proširite u inostranstvu
  • Potrebno je da upravljate intelektualnom svojinom i nematerijalnim ulaganjima na poreski efikasan način

Porez na dobit

U oblasti poreza na dobit, kompanije moraju biti u skladu sa pravilima, strogim rokovima i sa povećanim obavezama izveštavanja, i suočavaju se sa oštrijim kaznama za nepoštovanje propisa.

Naš angažman će olakšati teret pružajući uslugu efikasnog i blagovremenog plaćanja poreza koje ima za cilj da omogući minimalno plaćanje poreza, izbegavajući kazne. Pomažemo grupama preduzeća da strukturiraju svoje poslovanje tako da smanje poreske rashode.

PDV

Naš PDV tim može da Vam pomogne u svim oblastima PDV-a, što uključuje reviziju usklađenosti, konsalting, korporativne finansije i godišnje PDV provere.

© Copyright 2015 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms