• Porezi

KRESTON MDM pruža koordinirani pristup kompleksnim poreskim pitanjima.

Možemo vam pomoći sa vašim globalnim poreskim izazovima i možemo vam pomoći da transformišete svoje poresko odeljenje. Naš spektar poslovnih poreskih usluga je relevantan za sve vrste privrednih društava, od poreskog planiranja, do poreske saglasnosti, upravljanja rizikom, i konsaltinga o upravljanju poreskim obavezama.

PDV

Naš PDV tim može da Vam pomogne u svim oblastima PDV-a, što uključuje reviziju usklađenosti, konsalting, korporativne finansije i godišnje PDV provere.

Internacionalno poresko strukturiranje

Multinacionalne kompanije su sve više pogođena poreskim, zakonodavnim i regulatornim razvojem širom sveta. Razumevanje uticaja ovih dešavanja na poslovne transakcije između zemalja je od vitalnog značaja za uspeh kompanije.
Imamo iskustva u rešavanju ovakvih situacija, razumemo sve aspekte međunarodnog oporezivanja. Naš timće vam pomoći da strukturirate svoje poslovanje na poreski efikasan način, kako lokalno tako i globalno.

Potencijalni problemi:

  • Potreban vam je savet o porezu kada je reč o strukturiranju grupe kompanija
  • Potrebna vam je repatrijacija profita
  • Potrebno vam je da planirate i razumete olakšice dvostrukog oporezivanja
  • Planirate prekogranične nabavke, otuđenja ili reorganizaciju
  • Želite da se proširite u inostranstvu
  • Potrebno je da upravljate intelektualnom svojinom i nematerijalnim ulaganjima na poreski efikasan način

Porez na dobit

U oblasti poreza na dobit, kompanije moraju biti u skladu sa pravilima, strogim rokovima i sa povećanim obavezama izveštavanja, i suočavaju se sa oštrijim kaznama za nepoštovanje propisa.

Naš angažman će olakšati teret pružajući uslugu efikasnog i blagovremenog plaćanja poreza koje ima za cilj da omogući minimalno plaćanje poreza, izbegavajući kazne. Pomažemo grupama preduzeća da strukturiraju svoje poslovanje tako da smanje poreske rashode.

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms