• Porez na dodatu vrednost

Način vođenja PDV evidencija i sastavljanje obrasca POPDV u skladu sa novim Pravilnikom nameće značajno veće zahteve u pogledu podataka koje je potrebno obezbediti u PDV evidencijama, što donosi nove izazove i rizike na koji je neophodno odgovoriti

Poreski tim Kreston MDM vam može pomoći da ispunite svoje obaveze, da bolje razumete PDV propise i na vreme se uskladite sa učestalim promenama propisa.

Možemo izvršiti PDV pregled poslovanja Vaše kompanije, jednokratno ili kontinuirano na mesečnom nivou što podrazumeva:

1. pregled i kontrolu PDV prijava, PDV evidencija i obračuna
2. davanje preporuka u vezi sa vođenjem PDV evidencije
3. identifikovanje i minimiziranje PDV rizika

Ako imate dodatna pitanja ili biste želeli da više saznate o našim uslugama, slobodno nas kontaktirajte

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms