IZMENJEN JE PRAVILNIK O FISKALNIM RAČUNIMA

Izmene Pravilnika o fisklanim računima su stupile na snagu danom objavljivanja u Sl. glasniku RS, broj 50/22 od 28. aprila 2022. godine.

Prema izmenjenom članu 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja na fiskalnom računu, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge, navodi GOTOVINA ukoliko se plaćanje vrši:

• gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem),

• instant transferom odobrenja na prodajnom mestu,

• platnom karticom i

• čekom.

Dakle, obveznik fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja:

• gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem, instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom

• prenos na račun – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos

• vaučer – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja

• drugo bezgotovinsko plaćanje – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji.

U slučaju da kupac plaća koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu može navesti i više podataka, pri čemu je u obavezi da iskaže i plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

Takođe, izmenjena je i Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, čime je prodavcima na pijačnim tezgama i sličnim objektima produžen prelazni period tokom kojeg nemaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja do kraja 2022. godine.