E-FAKTURA – DATUMI I OSNOVNI POJMOVI

DATUMI

JAVNI SEKTOR:
1.5.2022.Izdavanje elektronskih faktura drugim subjektima javnog sektora
 
Prijem i čuvanje elektronskih faktura
 
Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura
1.7.2022.Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora
PRIVATNI SEKTOR:
1.5.2022.Izdavanje elektronskih faktura subjektima javnog sektora
1.7.2022.Prijem i čuvanje elektronskih faktura
1.1.2023.Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza

SEF

Sistem elektronskih faktura (SEF) je sistem preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e- faktura. U SEF-u se vrši i evidentiranje obračuna PDV.

LISTA KORISNIKA

Postojaće javno dostupna Lista korisnika sistema elektronskih faktura. Ovakva lista sadržaće poreske identifikacione brojeve subjekata javnog sektora, subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika sistema.

KADA SE NE IZDAJE E-FAKTURA

* Promet na malo i primljeni avans za promet na malo

* Ugovorna obavezu usmerena prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma

* Nabavka i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezane nabavkame dobara i usluga

* Licima iz inostranstva

OTPREMNICA

E-faktura nije otpremnica, tako da je neophodno otpremnicu dostaviti posebno.

KADA JE E-FAKTURA DOSTAVLJENA

E-faktura se smatra dostavljenom u trenutku njenog izdavanja.

ODBIJANJE E FAKTURE

JAVNI SEKTORPRIVATNI SEKTOR
Ukoliko subjekt javnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od 15 dana, ista se smatra prihvaćenom.
Ukoliko subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od 15 dana biće ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata, a ako je ne prihvati u dodatnom roku od 5 dana smatraće se da je faktura odbijena.