NOVA DEMO VERZIJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura dostupna na adresi: demoefaktura.mfin.gov.rs

Pozvani su svi subjekti privatnog sektora da se registruju na novoj demo verziji Sistema elektronskih faktura.
Produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi: efaktura.mfin.gov.rs

Od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Važne napomene:
Generisani API ključ se isključivo odnosi na okruženje na kom je i generisan.

Sve dodatne informacije koje se odnose na:

– Ažurirano interno tehničko uputstvo

– Ažuriranu specifikacija prilagođene primene standarda EN 16931-1

– Ažurirane primere XML datoteka po UBL1 standardu

Mogu se preuzeti na odeljku Instrukcije / Uputstva i Specifikacije portala www.efaktura.gov.rs