Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021.

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeno je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu podnosi poresku prijavu na obrascu PPDG-2R nadležnom poreskom organu do 16. maja 2022. godine.

Tekst Objašnjenja možete pogledati ovde.