ARHIV GRADA BEOGRADA  DO DALJEG NE PRIMA NOVU DOKUMENTACIJU

Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i približavanje zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Istorijski arhiv Beograda nije u mogućnosti da do daljeg prima novu dokumentaciju, na do sada jedini primenjeni način – isključivo pisanim putem.

U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se, u saradnji sa eUpravom radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku.
 

Dok svi stvaraoci i imaoci ne budu u prilici da dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, neće sprovoditi kaznene mere navedene Zakonom.

Do sada primljeni zahtevi kontinuirano se obrađuju, u skladu sa pomenutim mogućnostima, i uručuju.