PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM ZA MART 2022

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2022. godine iznosila je 102.781 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74. 664 dinara.

Rast bruto i neto zarada u periodu januar–mart 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,4% nominalno, odnosno 4,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za mart 2022. godine nominalno je veća za 14,3%, a realno za 4,8%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 14,4%, odnosno za 4,9% realno.

Medijalna neto zarada za mart 2022. godine iznosila je 55 146 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

IZVOR: Republički zavod za statistiku

Kartica, ček i instant plaćanje se smatra gotovinom samo za pekare i ugostitelje (fiskalizacija)

Krajem aprila izmenjeni su propisi na taj način da se gotovinom se za potrebe fiskalizacije smatra gotov novac, kartica, ček i instant plaćanje.

Međutim, 12.05.2022 Ministar finansija je ponovo izmenio taj deo u pravilniku, a Službeni Glasnik objavio istog dana, tako da je stupilo na snagu 13.5.2022. Prema novoj izmeni ta stara izmena važi samo za one koji promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare (ugostitelji i pekari).

Za sve ostale obveznike fiskalizacije gotovinom se ne smatra instant plaćanje, platna kartica i ček, tako da za njih postoje sledeći načina plaćanja:

1) GOTOVINA – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem)

2) INSTANT PLAĆANJE instant transferom odobrenja na prodajnom mestu

3) PLATNA KARTICA – ako se plaćanje vrši platnom karticom

4) ČEK – ako se plaćanje vrši čekom

5) PRENOS NA RAČUN – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos

6) VAUČER – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja

7) DRUGO BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Obaveštenje za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana

Na našoj aplikaciji postavljen je novi kalkulator Godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa novim propisima.

Rok za podnošenje Poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – obrazac PPDG-2R, za 2021. godinu, ističe 16.5.2022. godine.

Bliže informacije o godišnjem porezu na dohodak građana i načinu popunjavanja poreske prijave PPDG-2R mogu se naći u Objašnjenju Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu  i  Poreskom informatoru – Godišnji porez na dohodak građana

Našu aplikaciju možete preuzeti na sledećim linkovima:

Google Play

App Store