Obaveštenje za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana

Na našoj aplikaciji postavljen je novi kalkulator Godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa novim propisima.

Rok za podnošenje Poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – obrazac PPDG-2R, za 2021. godinu, ističe 16.5.2022. godine.

Bliže informacije o godišnjem porezu na dohodak građana i načinu popunjavanja poreske prijave PPDG-2R mogu se naći u Objašnjenju Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu  i  Poreskom informatoru – Godišnji porez na dohodak građana

Našu aplikaciju možete preuzeti na sledećim linkovima:

Google Play

App Store