Kartica, ček i instant plaćanje se smatra gotovinom samo za pekare i ugostitelje (fiskalizacija)

Krajem aprila izmenjeni su propisi na taj način da se gotovinom se za potrebe fiskalizacije smatra gotov novac, kartica, ček i instant plaćanje.

Međutim, 12.05.2022 Ministar finansija je ponovo izmenio taj deo u pravilniku, a Službeni Glasnik objavio istog dana, tako da je stupilo na snagu 13.5.2022. Prema novoj izmeni ta stara izmena važi samo za one koji promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare (ugostitelji i pekari).

Za sve ostale obveznike fiskalizacije gotovinom se ne smatra instant plaćanje, platna kartica i ček, tako da za njih postoje sledeći načina plaćanja:

1) GOTOVINA – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem)

2) INSTANT PLAĆANJE instant transferom odobrenja na prodajnom mestu

3) PLATNA KARTICA – ako se plaćanje vrši platnom karticom

4) ČEK – ako se plaćanje vrši čekom

5) PRENOS NA RAČUN – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos

6) VAUČER – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja

7) DRUGO BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.