Iznosi najviših i najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se primenjivati u 2024. godini

Objavljeni su iznosi najviših i najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se primenjivati u 2024. godini.

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 115/2023 od 22. decembra 2023. godine objavljeni su:

 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za 2024. godinu;
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za 2024. godine;
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za 2024. godine;
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26 i 27 ZDOSO za 2024. godine.

Nove osnovice za obračun doprinosa će važiti od 01. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine.

Novi iznosi osnovica za obračun doprinosa će se primenjivati na sve isplate zarade, razlike zarada ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove koje se vrše od 01. januara 2024. godine, nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

1. Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 573.470,00 dinara.

  2. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 40.143,00 dinara.

  3. Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu iznosi 6.881.640,00 dinara.

  4. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz člana 25, 26 i 27 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2024. godinu iznosi 40.143,00 dinara.

  SREĆNI PRAZNICI

  Dragi naši,

  S obzirom na to da nam se približilo vreme praznika, u nastavku možete videti koji su to praznični dani u januaru i februaru 2024. godine.

  U januaru i februaru 2024. godine se praznuju državni praznici:

  • Nova godina: 1. i 2. januar (ponedeljak i utorak) – Novogodišnji praznik, koji nam 2024. godine pada u ponedeljak i utorak, se praznuje neradno;
  • Sretenje (Dan državnosti Republike Srbije): 15. i 16. februar (četvrtak i petak) – Sretenje, koje nam 2024. godine pada u četvrtak i petak, se praznuje neradno.

  U januaru i februaru 2024. godine se praznuju verski praznici:

  • Božić: 7. januar (nedelja) – Božićni praznik, koji nam 2024. godine pada u nedelju, se praznuju neradno.

  Međutim, pošto je reč o verskom prazniku koji se praznuju na dan na koji i pada, nažalost, ne dolazi do pomeranja neradnog dana na ponedeljak, 8. januara.

  Katolici i ostali hrišćani koji Božić obeležavaju po Gregorijanskom kalendaru, Božićni praznik praznuju 25. decembra 2023. godine (ponedeljak) i oni imaju pravo na neradan dan;

  • Sveti Sava (Dan duhovnosti): 27. januar (subota) – Dan Svetog Save, koji nam 2024. godine pada u subotu, se praznuje radno ako je subota zaposlenom po rasporedu radnog vremena radni dan.
  • U januaru i februaru pravo na neradan dan imaju i pravoslavni vernici koji slave krsnu salvu koja pada u januaru ili februaru.

  U skladu sa odredbom člana 114 stav 1 Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan.

  U skladu sa odredbom člana 108 stav 1 tačka 1) Zakona o radu zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice.

  Srećne predstojeće praznike želi vam Kreston MDM!

  Davanje poklona deci zaposlenih od strane poslodavaca za Novu godinu i Božić

  Dragi naši,

  🔊 Ostalo je još samo nekoliko dana do Nove godine i Božića, tako da ponovo postaje aktuelno pitanje davanja poklona deci zaposlenih od strane poslodavaca za Novu godinu i Božić.

  💡Mogućnost davanja poklona deci zaposlenih za ove praznike, poslodavac treba da uredi opštim aktom (npr. Pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu sa zaposlenima. Međutim, čak iako ovo pitanje nije regulisao na navedeni način, poslodavac može da organizuje davanje poklona deci zaposlenih. U tom slučaju, poslodavac ovo davanje može organizovati tako što će doneti posebnu odluku kojom će se definisati uslovi i način davanja poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić.

  📅 Za ovu Novu godinu i Božić neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, iznosi 12.544,00 dinara po jednom detetu. To znači da do navedenog iznosa poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić neće postojati obaveza da se obračunaju i plate porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Ako je vrednost poklona veća od 12.544,00 dinara, na iznos preko tog iznosa postojaće obaveza da se obračuna i plati porez na zaradu zaposlenog.

  📢Da ne bi postojala obaveza plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
  – Pokloni se daju deci zaposlenih koja nisu starija od 15 godina;
  – Poslodavac daje poklon povodom Nove godine i/ili Božića (ako se pokloni daju za oba praznika, onda zbir poklona po oba osnova ne sme da pređe iznos od 12.544,00 dinara);
  – Ukoliko zaposleni ima više dece koja nisu starija od 15 godina, za svako dete ostvaruje pravo na poklon do neoporezivnog iznosa od 12.544,00 dinara;
  – Poklon može da se da u robi (npr. igračkama, slatkišima, itd.), ali može da bude dat i u novcu;

  Ako se poklon daje deci zaposlenih koja imaju više od 15 godina, celokupan iznos vrednosti poklona će se smatrati zaradom zaposlenog i postojaće obaveza da se plati porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

  Ako oba roditelja rade kod istog poslodavca, svako njihovo dete može da dobije po dva poklona povodom Nove godine i Božića od tog poslodavca!

  💌 Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam Kreston MDM!

  PDV punomoćnik kompanije „Meta“ (Facebook) u Srbiji

  Obaveštavamo Vas da je kompanija „Meta Platforms Technologies Limited“ imenovala svog poreskog punomoćnika za potrebe PDV-a u Srbiji.

  Od 01. oktobra 2023. godine PDV punomoćnik kompanije „Meta Platforms Technologies Limited“ u Srbiji je kompanija „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“.

  To znači da obveznici PDV-a koji kupuju usluge od Facebook-a, odnosno kompanije „Meta Platforms Technologies Limited“ ubuduće više ne bi trebalo da rade interni obračun PDV-a za usluge koje kupuju od ove kompanije, već račun putem SEF-a treba da im izda PDV punomoćnik ove kompanije, odnosno „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“.

  Da bi mogli da koriste kao odbitni prethodni porez po osnovu usluga kupljenih od „Meta Platforms Technologies Limited“, obveznici PDV-a moraju posedovati račun koji je izdao poreski punomoćnik, odnosno kompanija „Deloitte Advisory d.o.o. Beograd – Stari Grad“. U svakom drugom slučaju, obveznici PDV-a ne bi imali pravo na odbitak prethodnog poreza.

  Ukoliko kompanija „Meta Platforms Technologies Limited“ prodaje usluge po osnovu kojih postoji obaveza obračunavanja i plaćanja i poreza po odbitku, PDV obveznici bi trebalo da vode računa da li je u osnovicu, na koju je poreski punomoćnik obračunao PDV, uključen i porez po odbitku koji je obveznik, kao poreski platac, imao obavezu da plati.

  Imajte u vidu da porez po odbitku može biti obračunat po stopi od 20% iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica ili po povlašćenoj (nižoj) stopi iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Irske.

  Da bi Vam poreski punomoćnik izdao formalno ispravan račun, po osnovu kojeg možete kao odbitni koristiti prethodni porez, u osnovicu za obračun PDV-a mora biti uključen tačan iznos poreza po odbitku koji ste platili, a što može da zavisi od stope koje ste koristili prilikom obračuna poreza po odbitku.

  Vaš Kreston MDM