SREĆNI PRAZNICI

Dragi naši,

S obzirom na to da nam se približilo vreme praznika, u nastavku možete videti koji su to praznični dani u januaru i februaru 2024. godine.

U januaru i februaru 2024. godine se praznuju državni praznici:

  • Nova godina: 1. i 2. januar (ponedeljak i utorak) – Novogodišnji praznik, koji nam 2024. godine pada u ponedeljak i utorak, se praznuje neradno;
  • Sretenje (Dan državnosti Republike Srbije): 15. i 16. februar (četvrtak i petak) – Sretenje, koje nam 2024. godine pada u četvrtak i petak, se praznuje neradno.

U januaru i februaru 2024. godine se praznuju verski praznici:

  • Božić: 7. januar (nedelja) – Božićni praznik, koji nam 2024. godine pada u nedelju, se praznuju neradno.

Međutim, pošto je reč o verskom prazniku koji se praznuju na dan na koji i pada, nažalost, ne dolazi do pomeranja neradnog dana na ponedeljak, 8. januara.

Katolici i ostali hrišćani koji Božić obeležavaju po Gregorijanskom kalendaru, Božićni praznik praznuju 25. decembra 2023. godine (ponedeljak) i oni imaju pravo na neradan dan;

  • Sveti Sava (Dan duhovnosti): 27. januar (subota) – Dan Svetog Save, koji nam 2024. godine pada u subotu, se praznuje radno ako je subota zaposlenom po rasporedu radnog vremena radni dan.
  • U januaru i februaru pravo na neradan dan imaju i pravoslavni vernici koji slave krsnu salvu koja pada u januaru ili februaru.

U skladu sa odredbom člana 114 stav 1 Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan.

U skladu sa odredbom člana 108 stav 1 tačka 1) Zakona o radu zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice.

Srećne predstojeće praznike želi vam Kreston MDM!