Iznosi najviših i najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se primenjivati u 2024. godini

Objavljeni su iznosi najviših i najnižih osnovica za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se primenjivati u 2024. godini.

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 115/2023 od 22. decembra 2023. godine objavljeni su:

 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za 2024. godinu;
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za 2024. godine;
 • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za 2024. godine;
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26 i 27 ZDOSO za 2024. godine.

Nove osnovice za obračun doprinosa će važiti od 01. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine.

Novi iznosi osnovica za obračun doprinosa će se primenjivati na sve isplate zarade, razlike zarada ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove koje se vrše od 01. januara 2024. godine, nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

1. Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 573.470,00 dinara.

  2. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 40.143,00 dinara.

  3. Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu iznosi 6.881.640,00 dinara.

  4. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz člana 25, 26 i 27 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

  Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2024. godinu iznosi 40.143,00 dinara.