Davanje poklona deci zaposlenih od strane poslodavaca za Novu godinu i Božić

Dragi naši,

🔊 Ostalo je još samo nekoliko dana do Nove godine i Božića, tako da ponovo postaje aktuelno pitanje davanja poklona deci zaposlenih od strane poslodavaca za Novu godinu i Božić.

💡Mogućnost davanja poklona deci zaposlenih za ove praznike, poslodavac treba da uredi opštim aktom (npr. Pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu sa zaposlenima. Međutim, čak iako ovo pitanje nije regulisao na navedeni način, poslodavac može da organizuje davanje poklona deci zaposlenih. U tom slučaju, poslodavac ovo davanje može organizovati tako što će doneti posebnu odluku kojom će se definisati uslovi i način davanja poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić.

📅 Za ovu Novu godinu i Božić neoporezivi iznos poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, iznosi 12.544,00 dinara po jednom detetu. To znači da do navedenog iznosa poklona deci zaposlenih za Novu godinu i Božić neće postojati obaveza da se obračunaju i plate porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Ako je vrednost poklona veća od 12.544,00 dinara, na iznos preko tog iznosa postojaće obaveza da se obračuna i plati porez na zaradu zaposlenog.

📢Da ne bi postojala obaveza plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:
– Pokloni se daju deci zaposlenih koja nisu starija od 15 godina;
– Poslodavac daje poklon povodom Nove godine i/ili Božića (ako se pokloni daju za oba praznika, onda zbir poklona po oba osnova ne sme da pređe iznos od 12.544,00 dinara);
– Ukoliko zaposleni ima više dece koja nisu starija od 15 godina, za svako dete ostvaruje pravo na poklon do neoporezivnog iznosa od 12.544,00 dinara;
– Poklon može da se da u robi (npr. igračkama, slatkišima, itd.), ali može da bude dat i u novcu;

Ako se poklon daje deci zaposlenih koja imaju više od 15 godina, celokupan iznos vrednosti poklona će se smatrati zaradom zaposlenog i postojaće obaveza da se plati porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Ako oba roditelja rade kod istog poslodavca, svako njihovo dete može da dobije po dva poklona povodom Nove godine i Božića od tog poslodavca!

💌 Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam Kreston MDM!