NOVI OBRAZAC PPDG-2R

U Službenom glasniku RS br. 33 od 11.3.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju, koji je stupio na snagu 19.3.2022. godine. 

Uveden je izmenjeni obrazac PPDG-2R i nov način popunjavanja obrasca, usled izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana iz 2021. godine u koji propisuju umanjenje godišnjeg dohotka za lica koja imaju manje do 40 godina starosti.

Novi obrazac PPDG-2R možete preuzeti OVDE.

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini preko 3.268.224 dinara imaju obavezu da
podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez.

Detaljnije: Tax Alert 26.02.2022.