GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini preko 3.268.224 dinara imaju obavezu da
podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana i plate porez.

Detaljnije: Tax Alert 26.02.2022.