VLADA USVOJILA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE (BEPS MLI)

Vlada Republike Srbije je na sednici, održanoj dana 1.6.2023. godine, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore.

Predlog zakona će biti stavljen u skupštinsku proceduru radi usvajanja Predloga od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Kada Narodna skupština usvoji Predlog zakona, zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

U skladu sa Predlogom zakona Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (u daljem tekstu: Multilateralna konvencija) bi trebalo da počne da se primenjuje i u odnosu na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima na snazi sa sledećim državama:

Od pomenutih država sa kojima Srbija ima na snazi ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, na sajtu Ministarstva finansija već je objavljen Kombinovani tekst Multilateralne konvencije i Ugovora između Srbije i Bugarske. U Srbiji Multilateralna konvencija počinje sa punom primenom 1.7.2023. godine, dok u Bugarskoj puna primena počinje 1.1.2024. godine.

Takođe, u bazi podataka OECD-a se može videti da Multilateralna konvencija počinje da se primenjuje i u odnosu na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Rumunije. Puna primena Multilateralne konvencije u obe države počinje 1.1.2024. godine, tako da očekujemo da će Kombinovani tekst uskoro biti dostupan na sajtu Ministarstva finansija.

U bazi podataka OECD-a se može videti i da Multilateralna konvencija počinje da se primenjuje i u odnosu na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Vijetnama. U Srbiji Multilateralna konvencija počinje sa punom primenom 1.1.2024. godine, dok u Vijetnamu puna primena počinje 1.1.2025. godine, tako da očekujemo da će Kombinovani tekst uskoro biti dostupan na sajtu Ministarstva finansija.

Iako su Predlogom zakona obuhvaćeni, na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima na snazi sa Azerbejdžanom, Belorusijom, Iranom, Severnom Korejom, Libijom, Moldavijom, Crnom Gorom i Šri Lankom neće se primenjivati Multilateralna konvencija, imajući u vidu da ove države nisu potpisale ni ratifikovale Multilateralnu konvenciju.

U odnosu na ostale ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja očekuje se da u narednom periodu budu objavljeni i Kombinovani tekstovi Multilateralne konvencije i ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i ostalih pomenutih država.

Pored toga, Predlogom Zakona je predviđeno da Multilateralna konvencija počne da se primenjuje i u odnosu na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija zaključila i sa sledećim državama:

Međutim, u odnosu na pomenute države, ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i:

  • Malezije – je prestao da važi i da se primenjuje dana 1.1.2019. godine (iz razloga jer je, od nadležnih organa Malezije, dobijeno obaveštenje o prestanku važenja Ugovora, odnosno o njihovom stavu da se Ugovor ne primenjuje u odnosima između Srbije i Malezije i da bi Srbija i Malezija trebalo da zaključe novi ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja). Do danas novi ugovor nije zaključen;
  • Gane – je potpisan 25.4.2000. godine, ali do danas nije stupio na snagu;
  • Gvineje – je potpisan 20.10.1996. godine, ali do danas nije stupio na snagu;
  • Palestine – je potpisan 27.4.2012. godine, ali do danas nije stupio na snagu;
  • Zimbabvea – je potpisan 19.10.1996. godine, ali do danas nije stupio na snagu.

Usvajanjem Predloga zakona, Multilateralna konvencija bi trebalo da počne da se primenjuje u odnosu na sve bilateralne ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima na snazi, osim sa sledećim državama/jurisdikcijama:

Iako se očekuje da u budućnosti Multilateralna konvencija počne da se primenjuje i u odnosu na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sa ovim državama, ovi ugovori su izrađeni pod jakim uticajem Multilateralne konvencije.