Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. Godinu:

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 0,50% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,86% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,75% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,91% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,31% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,12% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 3,39% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,25% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,73% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 6,94% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 1,85% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 3,54% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.