Izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje došlo je do sledećih izmena koje se primenjuju od 1.1.2023. godine:

-povećan je neoporezivi iznos zarade sa 19.300 na 21.712 dinara na mesečnom nivou

-smanjena je stopa doprinosa PIO na teret poslodavca  sa 11% na 10%

Najniža osnovica doprinosa za 2023. godinu iznosi 35.025 dinara

Najviša osnovica doprinosa za 2023. Iznosi 500.360 dinara