Novo izdanje Smernica OECD

U toku 2022. godine objavljeno je novo izdanje Smernica OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za multinacionalna preduzeća i poreske uprave.

Novo izdanje sadrži sledeće izmene:

  • U poglavlju II koje se odnose na primenu metoda podele dobiti gde se objašnjava gde je tačno metod podele dobiti primenjiv
  • U poglavlju VI je dodat aneks koji se odnosi na nematerijalnu imovinu čiju je vrednost teško utvrditi
  • Dodato je novo poglavlje X koje se odnosi na finansijske transakcije