MINIMALNA CENA RADA ZA 2023. GODINU

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu, Vlada Srbije donela je odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2023. godine iznosi 230,00 dinara („neto”), po radnom času.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 105 od 14.09.2022. godine.