Partnerstvo sa holandskom kompanijom Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs

S ponosom objavljujemo da je naše Društvo potpisalo ekskluzivni Ugovor o partnerstvu u poslovima revizije sa holadnskom kompanijom Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs.

Ova saradnja će spojiti naše stručnosti unutar Kreston Global mreže, fokusirajući se na usluge revizije. Partnerstvo podrazumeva podršku našeg društva u lokalnim i međunarodnim revizijskim zadacima holandske firme članice.

Ključni aspekt ovog partnerstva uključuje međusobnu razmenu znanja i inovacija. Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs će pružiti podršku KRESTON MDM-u u unapređenju tehnologija za analizu podataka.

Spajanjem snaga, ne samo da proširujemo kapacitete holandske prakse revizije i stručnosti u tehnologiji u Srbiji, već i rušimo granice unutar Kreston Global zajednice. Ovo partnerstvo pokazuje neograničeni potencijal saradnje između članova širom granica.