OBAVEZA PRIBAVLJANJA IZJAVE PRIMAOCA POGREŠNOG RAČUNA DA NIJE KORISTIO PDV ISKAZAN U TOM RAČUNU U SLUČAJU KADA JE IZDAVALAC RAČUN EVIDENTIRAO U POSLOVNIM KNJIGAMA, ALI GA NIJE DOSTAVIO PRIMAOCU


📋 Ministarstvo finansija Republike Srbije je u svom mišljenju br. 011-00-713/2022-04 od 01.11.2023. godine zauzelo stav da u cilju ispravke iznosa PDV-a iskazanog u pogrešnom računu, koji je PDV obveznik stornirao, posle čega je izdao ispravan račun, PDV obveznik koji je sačinio pogrešan račun (u konkretnom slučaju pogrešan račun je i evidentirao u poslovnim knjigama), treba da poseduje dokument PDV obveznika koji je naveden kao primalac računa u kojem je navedeno da PDV iskazan u pogrešnom računu nije korišćen kao prethodni porez (ulazni PDV), nezavisno od toga da li je pogrešan račun dostavljen primaocu ili je samo evidentiran u poslovnik knjigama PDV obveznika – izdavaoca računa.