OMOGUĆENA AUTOMATSKA REGISTRACIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA U SEF

Na internet stranici Ministarstva finansija objavljene su izmene SEF i Ažurirano interno tehničko uputstvo.

Izmenama koje su deo hitne ispravke 2.8 rešenja SEF omogućeno je sledeće:

  • Automatska registracija privrednih društava u SEF 
  • Filtriranje po datumu kod pretrage pojedinačnih i zbirnih evidencija PDV – omogućeno filtriranje po datumima na API pozive za pretragu Pojedinačne i Zbirne evidencije PDV (strane 70, 77 i 152 Internog tehničkog uputstva)
  • Kreiranje dokumenta u stranoj valuti – na strani 208 Internog tehničkog uputstva. Na portalu eFaktura postavljen XML primer fakture sa prometom u stranoj valuti.