PODSETNIK: 14. NOVEMBAR – ROK ZA UPLATU ČETVRTE RATE POREZA NA IMOVINU

📣Krajnji rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za tekuću godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. novembar 2023. godine.

📜U skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

💰Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju i pokretanje prekršajnog postupka.

📅 Kalendar svih poreskih obaveza pogledajte u našoj aplikaciji za Android i IOS mobilne uređaje:
Link ka App Store:
https://lnkd.in/dmMpTt_j
Link ka Google Play store:
https://lnkd.in/fEdtpCq