Partnerstvo sa holandskom kompanijom Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs

S ponosom objavljujemo da je naše Društvo potpisalo ekskluzivni Ugovor o partnerstvu u poslovima revizije sa holadnskom kompanijom Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs.

Ova saradnja će spojiti naše stručnosti unutar Kreston Global mreže, fokusirajući se na usluge revizije. Partnerstvo podrazumeva podršku našeg društva u lokalnim i međunarodnim revizijskim zadacima holandske firme članice.

Ključni aspekt ovog partnerstva uključuje međusobnu razmenu znanja i inovacija. Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs će pružiti podršku KRESTON MDM-u u unapređenju tehnologija za analizu podataka.

Spajanjem snaga, ne samo da proširujemo kapacitete holandske prakse revizije i stručnosti u tehnologiji u Srbiji, već i rušimo granice unutar Kreston Global zajednice. Ovo partnerstvo pokazuje neograničeni potencijal saradnje između članova širom granica.

PUŠTEN JE U RAD PORTAL FRILENSERI

Napokon je pušten u rad portal Frilenseri www.frilenseri.purs.gov.rs preko koga će frilenseri moći da prijave ostvarene prihode, plate porez i doprinose, kao i da se informišu o svojim pravima i obavezama.

Na početku je moguće uraditi test kojim se utvrđuje da li ste frilenser, a zatim se može u kalkulatoru poreza izračunati koji je model oporezivanja bolji za vaš konkretan slučaj.

Naravno, na kraju se vrši prijava poreza, a postoje dve opcije za prijavu:

  1. Preko portala eid.gov.rs se prijavljujete ukoliko imate kvalifikovani elektronski potpis i čitač kartice ili preko mobilne aplikacije (potpis u cloud-u)
  2. Druga opcija je da skinete aplikaciju Frilenseri sa pomenute stranice i da prijavite porez preko te aplikacije