PROMENJEN NAČIN IZDAVANJA RAČUNA KADA SE NAPLATA VRŠI U IME I ZA RAČUN PRUŽAOCA USLUGA

JKP Infostan tehnologije je svojim korisnicima poslalo obaveštenje o novom načinu izdavanja računa u vezi sa iskazivanjem PDV.

Infostan više neće iskazivati PDV u svojim računima, a pružaoci usluga će izdavati pojedinačne e-račune u kojima će biti iskazan PDV

U obaveštenju se navodi sledeće:

„JKP Infostan tehnologije je u skladu sa članom 24.  Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“ broj 44/2021 i 129/2021) redizajniralo račun objedinjene naplate. Novi izgled računa biće Vam dostavljen od obaveze za mesec maj 2022. godine.

JKP Infostan tehnologije će izdati e-račun na osnovu člana 17. stav 4. tačka 2. Zakona o PDV-u („SL. glasnik RS“ broj 84/2004,… i 153/2020) u bruto iznosu koji naplaćuje u ime i za račun pružaoca usluga.

Uz saglasnost Ministarstva finansija RS, pravna lica da bi ostvarila pravo na odbitak prethodnog poreza preko SEF-a dobijaće pojedinačne e-račune od strane pružaoca usluge sa iskazanim stavkama i obračunatim porezom. Na tim računima ukupan iznos za uplatu biće iskazan 0,00 RSD uz napomenu da se naplata vrši preko sistema objedinjene naplate.

Ukoliko niste dobili e-račun od strane pružaoca usluge preko SEF-a potrebno je da nas kontaktirate putem elektronske pošte na [email protected] kako bi ažurirali podatke i dostavili račun.“