Obaveštenje PU o obračunu amortizacije stalnih sredstava

Poreska uprava je 27.6.2022. godine objavila Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava, koje sadrži i primer obračuna i iskazivanja podataka u OA Obrascu.

Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica primenjuje se u skladu sa članom 14. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica na stalna sredstva stečena zaključno sa 31.12.2018. godine, odnosno zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31.12.2028. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko je, primenom navedenog pravila, krajnji saldo utvrđen u iznosu manjem od iznosa koji se dobija primenom stope:

od 10% za II grupu,

stope od 15% za III grupu,

stope od 20% za IV grupu, i

stope od 30% za V grupu,

na saldo utvrđen na dan 31.12.2018. godine, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe, zbog čega je iznos u koloni 7 obrasca OA jednak neotpisanoj vrednosti iz kolone 5, dok se u kolonu 8 upisuje vrednost nula. Početni saldo na početku naredne godine jednak je neotpisanoj vrednosti na kraju prethodne godine.