Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u

Napokon je objavljeno Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u.

Nakon izvršenih izmena i dopuna Pravilnika o PDV-u i Pravilnika o elektronskom fakturisanju, koje su u primeni uglavnom od 1. januara 2024. godine, na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) 4. januara 2024. godine objavljeno je Korisničko uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u. Uputstvo možete preuzeti ovde.