ZNANJEM DO PRAKSE – takmičenje u rešavanju studije slučaja na Beogradskoj bankarskoj akademiji

Revizorska kuća Kreston MDM u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom organizuje takmičenje u rešavanju studije slučaja iz oblasti poreza i finansija  – Znanjem do prakse.

Učešće na ovom takmičenju omogućiće studentima Akademije da svoje znanje primene u praksi i steknu nove veštine kroz rešavanje problema iz realnog poslovnog okruženja, a autora najboljeg rada očekuje vredna nagrada.

Ko može da učestvuje

Na takmičenje se mogu prijaviti studenti treće godine i master studija Beogradske bankarske akademije, samostalno ili u timovima sastavljenim od najviše dvoje članova. Jedan učesnik ili učesnica ima pravo da prijavi jedan rad.

Trajanje takmičenja

Takmičenje traje od 1. do 30. novembra 2018. godine. Konkurs se zatvara 30. novembra u ponoć, a radovi poslati nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje.

Način prijavljivanja

Prijavljivanje na takmičenje vrši se slanjem radova na adresu [email protected].

Tehničke specifikacije

Maksimalna dužina rada je 10.000 karaktera, uključujući i razmake. Rad treba da sadrži sledeće segmente:

– Zakonski okvir
– Analizu konkretnog slučaja
– Preporuku

Kriterijumi ocenjivanja

Prilikom ocenjivanja rada u obzir će biti uzeti analitičnost u pristupu zadatku, preciznost u načinu izlaganja, argumentovano obrazlaganje odabranog rešenja i tumačenje korišćenih izvora. Ne postoje tačni i netačni odgovori, već samo dobri i manje dobri argumenti.

Nagrada

Autor najboljeg rada biće nagrađen dvomesečnom plaćenom praksom u poreskom odeljenju revizorske kuće Kreston MDM. U slučaju da je najbolji rad napisao tim, nagradu dobijaju oba člana tima.

ZADATAK

Fizičko lice Pjetro C, državljanin Italije ima u svom vlasništvu (100%) pravno lice ITco SRL koje je osnovano po zakonima Italije. ITco SRL se bavi računarskim programiranjem. Pjetro C. planira da registruje entitet u Srbiji čija će delatnost takođe biti računarsko programiranje. Svi klijenti novog srpskog entiteta će imati sedište van Srbije.

Razmotrite sledeće opcije i dajte svoje razloge za svaku vašu preporuku:
Razmotrite sledeće opcije i iznesite argumente za svaku vašu preporuku:

1. Pjetro C. razmatra da li da osnuje ogranak ili doo svoje italijanske firme u Srbiji. Šta biste vi predložili?
(Napomena: Obrazložite prednosti i mane ogranka/filijale. Izvor: Zakon o privrednim društvima)

2. Pjetro ne zna da li bi bilo potrebno da se entitet u Srbiji registruje u sistem PDV-a.
(Napomena: Registracija u sistem PDV-a, mesto prometa IT usluga, prethodni PDV. Izvor: Zakon o PDV)

Kreston MDM svim kandidatima želi mnogo uspeha u rešavanju studije slučaja!