• Transferne cene

Transferne cene u poslednje vreme, predstavljaju gorući problem. Dok su globalizacija i kontinuirani rast međunarodne trgovine, napravili međukompanijsko formiranje cena, svakodnevna potreba mnogihpreduzeća zbog novih propisa, revizije, sprovođenje poreske kontrole – i mnogo više zbog propisanih kazni – nastavlja da raste.

U eri fiskalnih deficita, poreski organi vide transferne cene kao laku metu. Istovremeno, strategije transfernih cena su sve vise predmet kontroverzi – fraza „transferne cene“ često se koristi u istoj rečenici kao „poreska skloništa“ ili „utaja poreza“.

© Copyright 2015 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms