Politika zaštite privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da Vam objasni koje podatke prikupljamo o Vama i kako koristimo te podatke, kao i da Vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa Vašim podacima dostavljenim putem korišćenja naše aplikacije. Ova Politika privatnosti se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

Kad kažemo MI, pod tim mislimo na Kreston MDM Reviziju d.o.o. iz Beograda – Srbija, sa sedištem na adresi Kralja Milana br. 25, matični broj: 20016515 (u daljem tekstu: Kreston MDM). Kreston MDM čini tim visoko profesionalnih i odgovornih stručnjaka, sa bogatim višegodišnjim iskustvom u relevantnim oblastima. Društvo za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting MDM Revizija d.o.o. Beograd osnovano je 2005. godine, a od februara 2015. godine je, nakon dugotrajne selekcije i procesa provere kvaliteta pruženih usluga, postalo ekskluzivni član za Srbiju međunarodnog udruženja nezavisnih profesionalnih firmi KRESTON Global.

Kreston MDM ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.
Kreston MDM se obavezuje da će štititi Vašu privatnost i omogućiti najbolje moguće iskustvo korišćenja naše aplikacije.
Molimo Vas da pročitate ovu izjavu kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima.

Ova Politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje Kreston MDM koristi lične podatke korisnika. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika zaštite privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj aplikaciji o čemu ćete biti obavešteni na ovoj aplikaciji. Kontinuiranom upotrebom aplikacije potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Izjava o privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika. Aplikaciju možete koristiti besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Odlučite li iskoristiti neku od usluga koje nudimo, nužno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da Vam obezbedimo traženo. U tom slučaju tražimo samo informacije koje su nužne kako bismo što bolje realizovali Vaš zahtev, i to: ime, prezime, e-mail adresu i kontakt podatke.

Način i razlog prikupljanja informacija

Nemate obavezu da nam pružite bilo koji Vaš lični podatak prilikom instaliranja, korišćenja i brisanja aplikacije.

Aplikacija traži Vaše lične podatke samo ako želite koristite neku od naših usluga i samovoljno popunite forme na našoj aplikaciji.
Dok koristite aplikaciju, aplikacija će sa interneta/serverskog dela prilikom pokretanja preuzeti najnovije podatke i sadržaj. Naš web provider automatski beleži podatke koju uključuju IP adresu Vašeg uređaja i vreme posete.
Ove podatke koristimo isključivo u svrhe bezbednosti podataka na serverskom delu aplikacije i brišemo ih automatski nakon određenog vremenskog perioda.

Napomena: naš web provider ne beleži vašu e-mail adresu ili bilo koje druge podatke, koji bi se mogli iskoristiti za Vašu ličnu identifikaciju.

Podaci koje skupljamo su sledeći:

  • Vaša IP adresa;
  • Ukoliko nam sami prosledite informacije.

U kojim slučajevima beležimo vaše privatne podatke:

1. Ukoliko samostalno odlučite da nam postavite pitanje (Podaci se čuvaju i internoj bazi dokle god autor ne traži da se pitanje iz interne baze izbriše) i u tom slučaju beležimo sledeće podatke:

  • Ime i prezime
  • E-mail adresu
  • Poruke koje ste nam ostavili.

Korišćenje prikupljenih informacija

Vaši lični podaci se koriste samo kako bismo Vam mogli dostaviti odgovor na pitanje koje ste nam Vi postavili, u što kraćem vremenskom periodu.Mi prikupljamo ove podatke radi odgovaranja na pitanja koja ste postavili ili dostavljanja ponude koju ste tražili, a koja može uključivati i informacije o našim drugim uslugama, izmenama u sadržaju aplikacije i slično.
Takođe, podatke prikupljamo radi uvida u tehničku i operativnu ispravnost aplikacije u cilju otklanjanja nedostataka koji mogu da se dese u toku upotrebe aplikacije.

Kako delimo informacije sa drugim licima

Kreston MDM neće prodavati, trgovati, iznajmljivati, davati ili omogućiti pristup Vašim ličnim podacima trećoj strani.
Vaši podaci neće biti korišćeni u druga svrhe niti biti dostavljeni drugim licima, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Kreston MDM sme odati Vaše lične podatke u sledećim slučajevima:

  • Ako to zahteva sud, regulatorni organ ili drugi nadležni državni organ u vršenju svojih zakonskih nadležnosti i ovlašćenja i to na njegov izričit i pismeni zahtev;
  • Ako je to potrebno radi zaštite prava i vlasništva naše aplikacije;
  • Ako je to potrebno radi zaštite lične sigurnosti naših korisnika ili javnosti.

Sigurnost prikupljenih informacija

Kreston MDM posebno brine da su prikupljene informacije o korisnicima sigurne i zaštićene od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe.

Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima.

Sa naše aplikacije linkovi mogu voditi na druge web sajtove. Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim web sajtovima.

Zaštita privatnosti maloletnih lica

Zaštita privatnosti maloletnih lica (dece) za nas je izuzetno važna. Upravo stoga, Kreston MDM ne prikuplja, niti zahteva lične podatke od bilo kog lica mlađeg od 18 (osamnaest) godina.

Ukoliko se, uprkos svemu, dogodi da lične podatke lica mlađih od 18 godina uočimo na našoj aplikaciji, a isti su dobijeni bez odgovarajuće provere ili saglasnosti roditelja/staratelja, takvi podaci će odmah biti uklonjeni.

Ukoliko ste roditelj ili zakonski staratelj lica mlađeg od 18 godina, i smatrate da raspolažemo nekim podacima o takvom licu, molimo Vas da nas odmah kontaktirate na [email protected].

Način čuvanja podataka o ličnosti

Aplikacija ne čuva podatke korisnika. Svi podaci koje korisnik aplikacije svojevoljno unese (ime, prezime, e-mail adresa) prilikom korišćenja aplikacije se ne čuvaju.

Koliko dugo čuvamo podatke

Imajući u vidu činjenicu da aplikacija ne čuva podatke koje korisnik unese prilikom korišćenja aplikacije, ne postoji ni vreme čuvanja podataka. Odnosno, podaci koje je korisnik uneo neće biti sačuvani i neće im se moći pristupiti.

U svakom trenutku možete zahtevati da se odjavite sa naših listi ili da Vam pošaljemo koje Vaše podatke imamo u bazi. Takođe, možete zahtevati brisanje tih podataka slanjem zahteva na [email protected], sa naslovom GDPR ili ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

Promene izjave o privatnosti

Sve promene izjave o privatnosti će biti zabeležene ovde, tako da posetioci naše aplikacije uvek znaju koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim okolnostima ih delimo s trećom stranom.

Ukoliko koristite ovu aplikaciju, saglasni ste da se informacije dostavljene putem ove aplikacije, koriste u skladu sa Politikom privatnosti.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa Vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na sledeću e-mail adresu [email protected]

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, nacionalnim telima za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji kao i regulatornom telu za zaštitu podataka o ličnosti u Luksemburgu.

Kreston MDM zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama obavestićemo korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na ovom mestu.

Kontakt podaci

DRUŠTVO ZA REVIZIJU KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD
Kralja Milana br. 25, Beograd – Republika Srbija
Telefoni: +381 (11) 323 4377; +381 (11) 323 8095
E-mail adresa: [email protected]
Matični broj: 20016515

Ova politika privatnosti stupa na snagu 04.08.2023. godine.