• Međunarodno prisustvo, lokalna ekspertiza

  • Sarađujte sa ljudima koje poznajete i kojima verujete

  • Rastemo zajedno kroz izazove

Nudimo širok spektar finansijskih usluga

Revizija

Preduzeća zahtevaju od svojih revizora
mnogo više od statutarnih revizija
odnosno zahtevaju dodatne vrednost kroz pružanje usluga revizije.

Računovodstvo

Kroz računovodstvene usluge vam nudimo spektar usluga projektovan da obezbedi blagovremenu pripremu finansijskih izveštaja.

Porezi

Koordinirani pristup kompleksnim poreskim pitanjima

Naš spektar poslovnih poreskih usluga je relevantan za sve vrste privrednih društava, od poreskog planiranja, do poreske saglasnosti, upravljanja rizikom, i konsaltinga o upravljanju poreskim obavezama.

Transferne cene

U eri fiskalnih deficita, poreski organi vide transferne cene kao laku metu. Istovremeno, strategije transfernih cena su sve više predmet kontroverzi.

Spajanja & akvizicije

Uključeni smo u ceo posao, od početka do kraja.
Razmatramo finansijske evidencije i obezbeđujemo investitoru ili kupcu dragocene informacije.

Procena

Ključ za precizno, međunarodno prihvatljivo i kredibilno vrednovanje je detaljno poznavanje i razumevanje priznatih tehnika i kako se one primenjuju u konkretnim situacijama.

Interna revizija

Detaljna analiza poslovnih procesa, postupaka i aktivnosti, sa ciljem utvrđivanja organizacionih problema i preporuka rešenja.

Ovo su neki od naših klijenata:

Pozovite ili nas posetite!

© Copyright 2021 - Kreston MDM - A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms